บทความ

คำสั่ง และการใช้งานโปรแกรม VI - Editor

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture

วันนี้ขอแชร์ความรู้ต่ออีกทีครับ ในระบบยูนิกซ์ทั่วไปจะต้องมีเครื่องมือสำหรับเอาไว้ตกแต่งแก้ไขไฟล์เอกสารประจำไว้อยู่ตัวหนึ่ง ซึ่งก็คือ vi (อ่านว่า วี-ไอ) ในตอนเริ่มแรกของการใช้งาน vi แทบทุกคนจะบอกว่า การใช้งานและการทำความเข้าใจนั้นยากกว่า Editor ที่เป็นพวก Pulldown Menu Driven บนดอส เช่นพวก เวิร์ดจุฬาฯ หรือ Q-Editor มาก (ในยูนิกซ์จะเป็นพวก Emacs หรือ pico)

Long shadow กำลังจะหายไปเมื่อ Diffuse shadows ลูกเล่นเงาแบบใหม่กำลังมา

เดือน หงษาวดี's picture

หลังจากกระแสของ Flat Design ได้เป็นที่นิยมกันแพร่หลายในงานออกแบบของปีที่ผ่านมาหลายๆคนคงรู้จักการใช้เงาสไตล์ Long shadow  กันไปบ้างแล้วว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อนำไปใช้งานเป็นลูกเล่นให้กับงานออกแบบสไตล์ Flat Design

ปิดโฆษณาบน Start Menu ของ Windows 10

วรรณะ เจริญศรี's picture
เป็นเรื่องที่อาจสร้างความน่ารำคาญนิดๆ สำหรับคนที่ใช้ Windows 10 และมีการเชื่อม Account เอาไว้หรือมีการลงทะเบียนเข้าใช้ Store App ซึ่งมันจะโชว์ recommendations หรือแอพแนะนำให้กับคุณบน Start Menu ที่ดูแล้วมีลักษณะเป็นหน้าโฆษณาและแถบโปรโมชั่นขึ้นในนี้ โดยจะปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายของแอพ บางส่วนอาจจะเป็นแอพที่ไม่ฟรี แต่มันก็แสดงให้เห็นตลอดที่ใช้งานอยู่ ซึ่งหากคุณเองไม่ได้มีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ ก็สามารถที่จะปิดการใช้งานแอพดังกล่าวได้ง่ายๆ

กำหนด max_connections ใน mysql ชั่วคราว

ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture
  • รีโมทเข้า Server เพื่อจะเพิ่ม max_connections ของ mysql เพื่อรองรับการใช้งาน mysql
  1. root@web:~#   mysql -u root -p
  2. mysql> show variables like "max_connections"; (ไว้สำหรับดูค่าของ max_connections mysql เดิม )
  3. mysql> set global max_connections = xxx; (xxx คือค่าจำนวนของ max_connection ที่ต้องการ)

ปรับแต่ง Secure Shell (SSH) ให้ปลอดภัยมากขึ้น

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
ทำการการตรวจสอบ service sshd ว่ามีการ run อยู่หรือไม่ ด้วย command netstat ใน
[root@linux]# netstat -tanp|grep ssh
tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN 2406/sshd

จากผลที่ได้จะเห็นว่า Server ใช้ port 22 ซึ่งเป็น port ค่า default ของ SSH ถือว่าไม่ปลอดภัย
ในการปรับแต่งค่า config ของ SSH ใน Linux Server นั้นทําได้โดยปรับแต่งที่ file sshd_config
ดังนี้
[root@linux]# vi /etc/ssh/sshd_config
#Port 22
Port 2222
( ค่าเดิมเป็น port 22 ทําการเปลี่ยนเป็น 54321 ควรมีอย่างน้อย 4 หลัก )

เคล็ดไม่ลับ!!… คีย์ลัด Photoshop ช่วยให้การแต่งภาพง่ายขึ้นกว่าเดิม

เดือน หงษาวดี's picture
                

กด a จะได้เครื่องมือในกลุ่ม path selection
กด b จะได้เครื่องมือในกลุ่ม brush
กด e จะได้เครื่องมือในกลุ่ม eraser
กด จะได้เครื่องมือในกลุ่ม gradlent
กด จะได้เครื่องมือ hand
กด i จะได้เครื่องมือในกลุ่ม eyedropper

​ionic framework check internet connection

ไฟซอล หมานอีน's picture

1.ติดตั้ง plugin โดยใช้คำสั่งดังนี้
cordova plugin add org.apache.cordova.network-information
2.เขียนสคริปท์ในไฟล์ app.js เพิ่ม

if (window.Connection){
       if(navigator.connection.type == Connection.NONE) {
        alert("Internet Disconnected on your device"); 
       }
    }
3.จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

Pages

Subscribe to RSS - blogs

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย