บทความ

วิธีการส่งพารามิเตอร์ไปพร้อมกับไฟล์ข้อมูลจากแอนดรอยด์ไปยัง Server(PHP)

ปกติการส่งไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ และการส่งข้อความจากแอนดรอยด์ไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้นจะทำแยกกัน

แต่ในกรณีนี้คือ ส่งไฟล์ข้อมูลและข้อความ (String) ไปพร้อมกัน

จากเดิม code การส่งข้อมูลไฟล์เป็นเช่นนี้
String fileName = sourceFileUri;

ionic search box with clear field

ไฟซอล หมานอีน's picture
1.กำหนด input text ในแอพเพื่อไว้สำหรับป้อนข้อความในการค้นหา
<input type="text" placeholder="Search" ng-model="querysearch">
<button ng-click="querysearch = ''" class="button ion-android-close input-button button-small" ng-show="querysearch.length"></button>
2.เขียนโปรแกรมเพื่อเคลียค่าในใฟล์ App.js
 $scope.clearSearch = function() {
   $scope.querysearch = '';
 };

การตั้งค่าอุปกรณ์ Switch Cisco 4500 เพื่อการตรวจสอบ monitor บนโปรแกรม NetFlow Analyzer

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
บนระบบเครือข่ายต้องมีโปรแกรมช่วยในการตรวจสอบระบบเครือข่ายอยู่หลายโปรแกรมด้วยกัน ของมหาวิทยาลัยเองมีใช้หลายตัวเลยขอแนะนำและแสดงวิธีการตัวค่าอุปกรณ์ที่จะ monitor ที่ชื่อว่า NetFlow Analyzer 
ผมขอข้ามขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมก่อนเพื่อสอนการตั้งค่าอุปกรณ์ Switch cisco catalist 4510R
sw(config)#ip flow ingress infer-fields
sw(config)#ip flow ingress layer2-switched
sw(config)#ip flow-export version 5
sw(config)#ip flow-export destination 192.168.1.10 9996
sw(config)#ip route-cache flow infer-fields

ลองทดสอบด้วยคำสั่ง

ย้าย Page file จากบน Windows 10 ไปไว้ที่ไดรฟ์อื่น จัดระบบง่าย ให้ประสิทธิภาพสูง

วรรณะ เจริญศรี's picture
มีหลายเหตุผลที่เราจะย้าย Windows page file เอาไปไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ลูกอื่น โดยในการย้าย pagefile.sys จากพาร์ทิชั่นที่ติดตั้งวินโดวส์ไปไว้ยังฮาร์ดดิสก์ลูกอื่น สามารถช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบและลดการกระจายตัวของ page file และลดเวลาการจัดเรียงไฟล์ลง หรือถ้าพาร์ทิชั่นของ Windows ติดตั้งอยู่บน SSD คุณก็สามารถย้ายไปยัง SSD ลูกอื่น เพื่อโหลดเฉลี่ยการเขียนข้อมูลระหว่าง SSD ทั้งสองลูก ผ่านทางการทำงานของ I/O ร่วมกับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง ก่อนที่จะเริ่มต้นการย้าย page file จำเป็นต้องทราบถึงประสิทธิภาพที่ได้รับจะดีที่ส

ภัยคุกคาม&ข้อควรระวังสำหรับผู้ดูแลระบบ

กนกพล เมืองรักษ์'s picture

การป้องกันภัยคุกคามในระบบปฏิบัติการ Unix/Linux

ระบบปฏิบัติการ Unix และ Linux ถือได้ว่าเป็นระบบที่ได้รับความนิยมในองกรค์เป็นอย่างมาก เพราะเนื่องมาจากความปลอดภัยเป็นหลัก(ไม่มีใครสนใจจะโจมตี) แต่นะปัจจุบันเราจะละเลยอย่างเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว เพราะมีตัวอย่างการถูกโจมตีให้เห็นค่อนข้างมาก  ด้วยสาเหตุ และ ปัจจัยต่างๆที่แอบแฝงทางสังคม จึงทำให้ระบบปฏิบัติการดังกล่าวไม่ปลอดภัยอีกต่อไป

การอ่านค่า RAM ด้วย Free Command

ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture
วิธีอ่านค่าการใช้งานและจำนวนที่เหลืออยู่ ของ RAM สามารถใช้คำสั่ง free ในการดู
วิธีการอ่านค่าจากคำสั่ง free -m
  • total จำนวน RAM ทั้งหมด = 11997 MB
  • used  จำนวนที่ RAM ถูกใช้ไปทั้งหมด = 1022 MB
  • used จำนวนที่ RAM ที่ถูกใช้งานโดย application ต่าง  ๆ  = 492 MB
  • free จำนวน RAM ที่เหลืออยู่ = 10975 MB
  • free จำนวน RAM ที่สามารถใช้งานได้ = 11504 MB

ป้องกันการถูก Brute Force ด้วย Fail2Ban ใน Ubuntu 14.04

วัชรินทร์ บุญช่วย's picture

หลายต่อหลายครั้งที่เราทำเว็บไซด์ขึ้นมาแล้วถูกก่อกวนด้วย Bot และเหล่า Hacker ต่างๆ ด้วยการ Brute Forcing (หรือก็คือการเดารหัสผ่านนั่นเอง) ทีนี้หากเราจะแบนพวก IP เหล่านี้ก็ต้องมานั่งเช็ค log อีกเสียดายเวลา จะใช้ Plugin มาช่วยเผลอๆ Plugin ของ CMS เหล่านั้นก็อาจจะมีช่องโหว่ซะเองอีก ดังนั้นมาในคราวนี้ทาง Techsuii ก็เลยจะเสนอโปรแกรมที่จะช่วยคอย monitor การโจมตีเหล่านั้นแล้วทำการ ban IP ของคนที่ Brute Forcing เข้ามาแบบอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า “Fail2Ban”

Pages

Subscribe to RSS - blogs

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย