ubuntu

Ubuntu ประกาศทำระบบแสดงผล Mir ใช้แทน X Window, เขียน Unity ใหม่ด้วย Qt

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture

 ข่าวใหญ่ของวงการ Ubuntu ครับ บริษัท Canonical ประกาศยกเครื่องระบบกราฟิก-แสดงผลของ Ubuntu ชนิดเปลี่ยนยกเซ็ต

Pages

Subscribe to ubuntu